Trong quá trình vệ sinh bằng đá khô CO2 chúng ta cần lưu ý điều gì?

Khi tiến hành bắn đá khô CO2, phải luôn thận trọng để đảm bảo rằng khu vực được thông gió đủ và sử dụng biện pháp bảo vệ thích hợp khi tiếp xúc với CO2 ở dạng lỏng hoặc rắn (đá khô). Trong quá trình vệ sinh bằng đá khô, người thi công nên mang các biện pháp bảo vệ thích hợp, chẳng hạn như nút bịt tai, kính đeo mắt, găng tay và giày kín mũi.

Giải đáp mọi thắc mắc về các giải pháp phun sơn trong công nghiệp