Thời gian khô của sơn chống cháy phụ thuộc vào các yếu tố nào?

Thời gian khô của sơn chống cháy phụ thuộc vào các yếu tố như nhiệt độ, độ ẩm không khí, thời tiết khi thi công sơn, lưu chuyển không khí, độ dày lớp phủ, phương pháp sơn,… Nhiệt độ thấp, độ ẩm cao và độ lưu chuyển không khí thấp sẽ làm thời gian khô sơn lâu hơn.

Giải đáp mọi thắc mắc về các giải pháp phun sơn trong công nghiệp