Sơn chống cháy có thể chịu được thời gian cháy bao nhiêu phút?

Sơn chống cháy có thể chống cháy trong các thời gian 60 phút, 90 phút, 120 phút, 150 phút, 180 phút thậm chí cao hơn do tùy thuộc nhu cầu chống cháy của từng công trình.

Giải đáp mọi thắc mắc về các giải pháp phun sơn trong công nghiệp