Sơn chống cháy có thể áp dụng cho các loại vật liệu nào?

Sơn chống cháy hiện nay có thể phủ trên nhiều loại vật liệu như bê mặt bê tông, thạch cao, sắt thép, gỗ, sơn chống cháy cho cáp điện, kết cấu thép.

Giải đáp mọi thắc mắc về các giải pháp phun sơn trong công nghiệp