Kích thước hoàn thiện của giàn giáo ringlock là bao nhiêu?

Kích thước giàn giáo ringlock hoàn thiện (giàn giáo khung) Thông số giàn giáo – Chiều cao cơ bản là: 900mm – 1200mm – 1530mm – 1700mm. – Chiều rộng thông thường là: 1250mm. – Chiều dài giằng chéo để kết nối và cố định 2 khung là: 1710mm – 1960mm.

Giải đáp mọi thắc mắc về các giải pháp phun sơn trong công nghiệp