Vệ sinh tháp giải nhiệt như thế nào để tiết kiệm chi phí?

Vệ sinh tháp giải nhiệt cần được thực hiện 2 lần/năm hoặc theo tính toán của đơn vị làm sạch. Vì công tác này đóng vai trò quan trọng với hoạt động và năng suất của tháp. Bài viết dưới đây giúp bạn nắm được cấu tạo của tháp và quy trình vệ sinh tháp […]