Điều gì xảy ra với tuabin gió khi nó ngừng hoạt động?

Các tuabin gió ngừng hoạt động được tháo dỡ khỏi nền móng và tái cấu trúc. Hầu hết các tuabin đều được tái chế, bao gồm tháp, trục rôto, hộp số, máy phát điện và thanh trục. Các cánh quạt không thể được tái chế và việc thải bỏ các cánh tuabin cũ đang trở thành một vấn đề cần có giải pháp cấp thiết.

Giải đáp mọi thắc mắc về các giải pháp phun sơn trong công nghiệp