Đá khô CO2 được bảo quản như thế nào?

Môi trường bảo quản đá khô tốt nhất là nơi có nhiệt độ dưới 32 độ F (0 độ C). Tùy thuộc vào khí hậu và độ dày của thùng bảo ôn, đá khô có thể thăng hoa (biến mất) với tốc độ 2% đến 10% mỗi ngày.

Giải đáp mọi thắc mắc về các giải pháp phun sơn trong công nghiệp