Cấu tạo của tuabin gió gồm những bộ phận nào?

Tuabin gió được tạo thành từ các thành phần chính như tháp, nền, thanh trục, rotor và cánh quạt, hub.

Giải đáp mọi thắc mắc về các giải pháp phun sơn trong công nghiệp