Bắn đá khô CO2 có thể loại bỏ nấm mốc không?

Kỹ thuật bắn đá khô loại bỏ 99,9% bào tử nấm mốc nhanh hơn so với các phương pháp làm sạch truyền thống khi tuân theo các tiêu chuẩn của IAQA. Quá trình này loại bỏ việc làm sạch thủ công và không tạo ra chất thải thứ cấp, giúp giảm thời gian và chi phí lao động.

Giải đáp mọi thắc mắc về các giải pháp phun sơn trong công nghiệp