Sơn epoxy chống cháy – cứu tinh của các công trình kết cấu thép

Sơn epoxy chống cháy 1

Sơn epoxy chống cháy là giải pháp cho các công trình lớn với kết cấu khung được xây bằng sắt thép. Vì khi có sự cố cháy nổ xảy ra, nguy cơ khung sắt thép bị sập rất cao, sơn chống cháy sẽ có trách nhiệm ngăn ngừa nhiệt từ ngọn lửa tiếp xúc với […]